Doel van Hatumari    
                               
    Doel

Projecten

Bestuur

Nieuws

Contact
  Oprichting Hatumari

Bij de oprichting van stichting Hatumari in december 1993 heeft de stichting als doelstelling om kleinschalige projekten op te zetten in de drie moederdorpen Tamilouw, Hutumuri en SiriSori in de provincie Molukken (Oost-Indonesië).


Hiermee wil de stichting onder andere het volgende bereiken n.l.:

• een bijdrage leveren aan het maatschappelijk en cultureel welzijn van de
dorpen ten behoeve van de opbouw van de dorpen en

• het werken aan de bewustwording van met name de Molukse gemeenschap (afkomstig
van de drie dorpen) in Nederland m.b.t. ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
die aan de Molukken in het bijzonder.

Hiervoor heeft de stichting Hatumari een beleidsplan geschreven. Door gebrek aan en de beschikbaarheid van adequate en actuele gegevens, zijn deze dorpen in de maanden juli en augustus 1995 door drie leden van de stichting bezocht (Fact Finding Mission).
In de gesprekken met lokale organisaties en instanties zoals dorpsbesturen, onderwijsgevenden, kerkelijke organisaties en de plaatselijke gemeenschap is gebleken, dat vanwege de snelle technologische veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving, met name het onderwijs behoefte heeft aan adequate oplossingen hiervoor.