Projecten van Hatumari    
                               
    Doel

Projecten

Bestuur

Nieuws

Contact
 

De fact-finding heeft een aantal conclusies en aanbevelingen opgeleverd zoals:

• ondersteuning van een aantal basisscholen met elementaire leermiddelen d.m.v adoptie
van een basisschool door de stichting en door een Nederlandse basisschool.

• het beschrijven van geprogrammeerde instruktie-pakketten voor land-, tuinbouw
en bouwtechniek.

• studiefondsen genereren voor het opleiden van onderhoudsmonteurs op het gebied van
diesel- en elektromotoren.

• werkvakanties organiseren waarbij uitwisseling van deskundigheid en vakmanschap
centraal staan bv. het meewerken aan de bouw van het talud, kerkgebouw, moskee, baileo, tuin- en landbouwprojekten.

• aktie gered gereedschap i.s.m.”Stichting Gered Gereedschap”, gereedschap naar het
dorpsbestuur en/of de lokale coöperatie voor gezamenlijk of particulier gebruik, de kleine
ambachten en/of kleine zelfstandigen ondersteunen met financiën en deskundigheid.

• de lokale coöperatie ondersteunen in bepaalde sektoren van haar werkgebied.


next >>